Selecteer de taal

Kirgizie paardenvolk

Hoewel de 21ste eeuw ook de Kirgiziers inhaalt blijven paarden voor velen van hen, ook stedelingen, waar het om draait. Zeker geldt dat voor de herders die te paard op het vee letten. De traditionele vorm van paardenpolo, met het karkas van een geit als bal, kent een grote nationale competitie, en is in Centraal Azie zelfs een internationale sport. Evenals andere paardensporten, zoals het worstelen te paard, vormden dit vroeger trainingen voor de krijg.