Selecteer de taal

Vakopleiding in Mozambique

Mozambique is jaren geteisterd door een verwoestende burgeroorlog. Eén van de gevolgen is dat veel jongeren geen of weinig onderwijs hebben gehad. De economie groeit weliswaar sterk, de werkloosheid is groot. Met name kansarme kinderen zijn de dupe. Jongeren die wel onderwijs hebben genoten willen, zoals in veel Afrikaanse landen, naar de universiteit, en in ieder geval een bureaubaan, waar je geen vuile handen hoeft te krijgen. Dat geeft status. Wel jammer, want er is een tekort aan geschoolde vaklieden. Young Africa, een door een paar Nederlanders opgezette ontwikkelingsorganisatie, is in dit gat gesprongen met het oprichten van vakscholen. Opvallend is hoeveel meisjes voor traditionele mannenberoepen kiezen.