Selecteer de taal

Politie-academie, Guatemala

Een betrouwbare, niet-corrupte politiemacht is essentieel om de falende narcostaat Guatamala overeind te houden. Nederland helpt met het verzorgen van een relevant curriculum voor de politie-academie.