Guinee-Bissau is een arm en in een hoop opzichten achtergebleven land. Tweederde van de bevolking leeft onder de armoe­degrens, de overheid functioneert nauwelijks. Dit heeft ook grote gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs. Scholen worden slecht of niet onderhouden, klassen zijn overvol en onderwijs­personeel wordt regelmatig niet uitbetaald, met stakingen als gevolg. Veel ouders nemen van lieverlee zelf maar het initiatief om schooltjes op te zetten. Er is ook grote behoefte aan vakopleidingen. Veel jonge­ren hebben niets geleerd waarmee zij in eigen on­derhoud kunnen voorzien. Ook daar ontstaan particuliere initiatieven. Dankzij steun van werkgevers op allerlei niveau kunnen jongeren praktijkervaring opdoen.