In Zimbabwe is een veelbelovende economie in enkele decennia enorm verslechterd. Eén van de gevolgen is dat veel jongeren geen of weinig onderwijs hebben gehad. De werkeloosheid is groot. Met name kinderen van het platteland, weeskinderen, jongeren die uit armoede niet naar school konden, en jongeren die op straat zijn beland, zijn de dupe. Jongeren die wel onderwijs hebben genoten willen, zoals in veel Afrikaanse landen, naar de universiteit, en in ieder geval een bureaubaan, waar je geen vuile handen hoeft te krijgen. Dat geeft status. Wel jammer, want er is een tekort aan geschoolde vaklieden. Young Africa, een door een paar Nederlanders opgezette ontwikkelingsorganisatie, is in dit gat gesprongen met het oprichten van vakscholen. Het is opvallend dat zoveel meisjes voor traditionele mannenberoepen kiezen.