Selecteer de taal

Vakopleiding in Zimbabwe

In Zimbabwe is een veelbelovende economie in enkele decennia enorm verslechterd. Eén van de gevolgen is dat veel jongeren geen of weinig onderwijs hebben gehad. De werkeloosheid is groot. De dupe zijn met name kinderen van het platteland, weeskinderen, jongeren die uit armoede niet naar school konden, en jongeren die op straat zijn beland. Jongeren die wel onderwijs hebben genoten willen, zoals in veel Afrikaanse landen, naar de universiteit, en in ieder geval een bureaubaan, waar je geen vuile handen hoeft te krijgen. Dat geeft status. Wel jammer, want er is een tekort aan geschoolde vaklieden. Young Africa, een ontwikkelingsorganisatie die door een paar Nederlanders is opgezet, is in dit gat gesprongen met het oprichten van vakscholen. Het is opvallend dat zoveel meisjes voor traditionele mannenberoepen kiezen.