Nederlands taalonderwijs op een basisschool voor kinderen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, zoals vluchtelingen en asielzoekers. (Foto's gemaakt voor de lesboeken NT2 van Jose Coenen)